મલય ભાષા ભાગીદારો

Norjannah Jaffar

Norjannah Jaffar
Petaling Jaya, મલેશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, મલેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Ummi Mariam Mat Noh

Ummi Mariam Mat Noh
Sungai Besar, મલેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
મલય

SAB'AH ASAID

SAB'AH ASAID
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Aadila Mokhtar

Aadila Mokhtar
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Jailani mohammad

Jailani mohammad
Johor Bahru, મલેશિયા
ઉંમર: 44
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Halimatul Saedon

Halimatul Saedon
Kota Tinggi, મલેશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
મલય

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
મલય

凌 亦晨

凌 亦晨
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
મલય (મલેશિયા)
કૅંટનીસ
ચાઇનીસ (સિંગાપુર)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, મલેશિયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, મલેશિયા
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Nurul Akmal Abd Rahim

Nurul Akmal Abd Rahim
Kuala Lumpur, મલેશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

fatin hakimi

fatin hakimi
Ipoh, મલેશિયા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
મલય (મલેશિયા)

Zay Abdul

Zay Abdul
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી