રશિયન ભાષા ભાગીદારો

Lolly Bonn

Lolly Bonn
Rostokino, રશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
રશિયન

Daniela Padurean

Daniela Padurean
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
રોમેનિયન
રશિયન

Elena Шаталова

Elena Шаталова
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
રશિયન

Olga Granovskaya

Olga Granovskaya
Blagoveshchensk, રશિયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
રશિયન

Daria Levina

Daria Levina
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
રશિયન

Irina Pashnyk

Irina Pashnyk
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષાઓ
રશિયન
યૂક્રેનિયન

Ольга Жильцова

Ольга Жильцова
Dzerzhinskiy, રશિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
રશિયન

Julia A

Julia A
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
રશિયન

Dmitrii Dubrovin

Dmitrii Dubrovin
Staryy Oskol, રશિયા
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
રશિયન

Unknown Person

Unknown Person
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
રશિયન

Anna Anisimova

Anna Anisimova
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
રશિયન

Ніколай Зенков

Ніколай Зенков
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષા
રશિયન

Юлия Виниченко

Юлия Виниченко
Anapa, રશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
રશિયન

Nika Olly

Nika Olly
Perm, રશિયા
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
રશિયન

Olga Uvarova

Olga Uvarova
Saint Petersburg, રશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
રશિયન

Оксана О

Оксана О
મૂળ ભાષા
રશિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી