લિથુઍનિયન ભાષા ભાગીદારો

Grazina Zadeikiene

Grazina Zadeikiene
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Edita Tubutytė

Edita Tubutytė
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Arnoldas Garsanovas

Arnoldas Garsanovas
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Evelina Meskinyte

Evelina Meskinyte
Vilnius, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Jurgita Jakštienė

Jurgita Jakštienė
Silute, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Enrika Medvedeviene

Enrika Medvedeviene
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Amanda Paulauskaitė

Amanda Paulauskaitė
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Aistė Islamova

Aistė Islamova
Dublin, આયર્લેન્ડ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Arturas Abrutis

Arturas Abrutis
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Audronė Lukšienė

Audronė Lukšienė
Radviliskis, લિથુઆનિયા
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

oksana sokolova

oksana sokolova
Moscow, રશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ieva Radavičienė

Ieva Radavičienė
Netherlands, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ruta Vabuolaite

Ruta Vabuolaite
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Deimantas Baliulis

Deimantas Baliulis
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Martynas Banevicius

Martynas Banevicius
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

Ona Po

Ona Po
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
લિથુઍનિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી