સ્પૅનિશ ભાષા ભાગીદારો

Carlos Ramirez

Carlos Ramirez
Santo Domingo, ડોમિનિકન રિપબ્લિક
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ડોમિનિકન રિપબ્લિક)

Chus Gallardo Lauroba

Chus Gallardo Lauroba
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Abigail Falvy

Abigail Falvy
Buenos Aires, અર્જેંટીના
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ચીલી)

Ian Ramirez

Ian Ramirez
San Salvador, અલ સાલ્વાડોર
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (અલ સાલ્વાડોર)

Daniel Malagón

Daniel Malagón
Colombia, કોલ્મ્બીયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (કોલ્મ્બીયા)

Dina Junca

Dina Junca
Panamá, પનામા
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (પનામા)

Cristhian Turckheim

Cristhian Turckheim
Guatemala City, ગ્વાટેમાલા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (ગ્વાટેમાલા)

Sindy Rodiguez

Sindy Rodiguez
Playa del Carmen, મેક્સિકો
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ

Lalo Hndz

Lalo Hndz
Chihuahua, મેક્સિકો
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Adrián Botello

Adrián Botello
Ejido Distrito Federal, મેક્સિકો
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Lidia Duzmán Pozo

Lidia Duzmán Pozo
Newquay, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)

Teresa Castanon

Teresa Castanon
Lugo, સ્પેઇન
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષાઓ
સ્પૅનિશ (સ્પેઇન)
ગેલિશિયન

braulio concepcion vasquez

braulio concepcion vasquez
Minatitlan, મેક્સિકો
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Eduardo alvarado

Eduardo alvarado
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

Claudia Herrera

Claudia Herrera
La Paz, બોલિવિયા
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (બોલિવિયા)

Rafael Ramirez

Rafael Ramirez
San Salvador, અલ સાલ્વાડોર
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
સ્પૅનિશ (અલ સાલ્વાડોર)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી