હંગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Claudia Solyom

Claudia Solyom
University, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Inez Szabados

Inez Szabados
Siófok, હંગેરી
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gitta Racz

Gitta Racz
Luzern, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Dániel Balog

Dániel Balog
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Magdolna Modok

Magdolna Modok
ઉંમર: 58
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Mátyás Udvardi

Mátyás Udvardi
Százhalombatta, હંગેરી
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Bea Badacsonyi

Bea Badacsonyi
Kecskemét, હંગેરી
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Andrea Pataki

Andrea Pataki
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Gabriella Dorottya Varga

Gabriella Dorottya Varga
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Nóri Valami

Nóri Valami
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Kothencz Klaudia

Kothencz Klaudia
બુડાપેસ્ટ, હંગેરી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Oliver Nemeth

Oliver Nemeth
Skipton, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Levente László

Levente László
લીડ્ઝ, યુનાઇટેડ કિંગડમ
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Miklósné Gazdag

Miklósné Gazdag
ઉંમર: 72
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Laci Papp

Laci Papp
ઉંમર: 14
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

Viktor Legradi

Viktor Legradi
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હંગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી