હિન્દી ભાષા ભાગીદારો

Aman Singh

Aman Singh
Derby, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
પંજાબી (ભારત)

Ajay Singh

Ajay Singh
દિલ્હી, ભારત
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Suhel Nadkar

Suhel Nadkar
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Sourav Das

Sourav Das
કોલકાતા, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
બંગાળી (ભારત)
હિન્દી

Dharm Kumar

Dharm Kumar
ઈંદોર, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હિન્દી

manoj mandal

manoj mandal
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Pradip Parida

Pradip Parida
બેંગલોર, ભારત
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉડીયા

Vinod Joshi

Vinod Joshi
New Delhi, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
હિન્દી

aakhan IT

aakhan IT
New Delhi, ભારત
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Pintu Kumar

Pintu Kumar
પટના, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Nirupam Smart

Nirupam Smart
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Mr Shafiq

Mr Shafiq
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉર્દૂ

Narayan Polai

Narayan Polai
Hyderabad, ભારત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Jayrambhai Bharwad

Jayrambhai Bharwad
Gujrāl, ભારત
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Haseeb M

Haseeb M
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
પંજાબી (કરાંચી)
ઉર્દૂ

Pradeep Kumar

Pradeep Kumar
દિલ્હી, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હિન્દી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી