હિન્દી ભાષા ભાગીદારો

Deepak Kumar

Deepak Kumar
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Munesh Meena

Munesh Meena
જયપુર, ભારત
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Ishanu Sharma

Ishanu Sharma
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Babuna Baral

Babuna Baral
Bhubaneshwar, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉડીયા

Shashank Shukla

Shashank Shukla
લખનૌ, ભારત
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Zubair Ahmad

Zubair Ahmad
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હિન્દી

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Vishal Arora

Vishal Arora
Farīdābād, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Vinay Sharma

Vinay Sharma
New Delhi, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Ramesh Kumawat

Ramesh Kumawat
Dubai, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Sourav Das

Sourav Das
કોલકાતા, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
બંગાળી (ભારત)
હિન્દી

Rinku Sahoo

Rinku Sahoo
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉડીયા

Usman Zai

Usman Zai
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
હિન્દી
ઉર્દૂ

Qamar Ali

Qamar Ali
Kashipur, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
હિન્દી

AASIF khan

AASIF khan
Varanasi, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
હિન્દી

Kanav Awal

Kanav Awal
બેંગલોર, ભારત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
હિન્દી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી