અઠવાડિયા ના દિવસો

રશિયનમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Какой сегодня день?આજે કયો વાર છે?
понедельникસોમવાર
вторникમંગળવાર
средаબુધવાર
четвергગુરુવાર
пятницаશુક્રવાર
субботаશનિવાર
воскресеньеરવિવાર
в понедельникસોમવારે
во вторникમંગળવારે
в средуબુધવારે
в четвергગુરૂવારે
в пятницуશુક્રવારે
в субботуશનિવારે
в воскресеньеરવિવારે
каждый понедельникદર સોમવારે
каждый вторникદર મંગળવારે
каждую средуદર બુધવારે
каждый четвергદર ગુરૂવારે
каждую пятницуદર શુક્રવારે
каждую субботуદર શનિવારે
каждое воскресеньеદર રવિવારે
по понедельникамદર સોમવારે
по вторникамદર મંગળવારે
по средамદર બુધવારે
по четвергамદર ગુરૂવારે
по пятницамદર શુક્રવારે
по субботамદર શનિવારે
по воскресеньямદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક રશિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો