મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

રશિયનમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

январьજાન્યુઆરી
февральફેબ્રુવરી
мартમાર્ચ
апрельઍપ્રિલ
майમે
июньજૂન
июльજૂલાઇ
августઑગસ્ટ
сентябрьસેપ્ટેંબર
октябрьઓક્ટોબેર
ноябрьનવેંબર
декабрьડિસેંબર
в январеજન્વરી માં
в февралеફેબ્રુવરી માં
в мартеમાર્ચ માં
в апрелеઍપ્રિલ માં
в маеમે માં
в июнеજૂન માં
в июлеજૂલાઇ માં
в августеઑગસ્ટ માં
в сентябреસેપ્ટેંબર માં
в октябреઓક્ટોબેર માં
в ноябреનવેંબર માં
в декабреડિસેંબર માં

ઋતુઓ

веснаવસંત
летоઉનાળો
осеньપાનખર
зимаશિયાળો
веснойવસંત મા
летомઉનાળો મા
осеньюપાનખર મા
зимойશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક રશિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો