Žydrūnė Miškinienė

Žydrūnė Miškinienė

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 48
જન્મદિવસ: 2 એપ્રિલ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ
  • રશિયન | મધ્યમ સ્તર

હું શીખુ છુ: