Віктор Матола

Віктор Матола

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 30
જન્મદિવસ: 18 ફેબ્રુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • યૂક્રેનિયન | મૂળ
  • રશિયન | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: