پوریا تاتاری

پوریا تاتاری

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 25
જન્મદિવસ: 26 જૂન

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • પર્ષિયન | મૂળ
  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | ઉચ્ચ સ્તર
  • અરબિક (સાઉદી અરેબીયા) | શરૂઆત

હું શીખુ છુ: