Anastasia Marcinkovska

Anastasia Marcinkovska

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22
જન્મદિવસ: 28 જુલાઇ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • યૂક્રેનિયન | મૂળ

હું શીખુ છુ: