Anna Maria Ryhorczuk

Anna Maria Ryhorczuk

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 28
જન્મદિવસ: 15 માર્ચ

મારા વિષે:

He! I'm Anna! I'm Polish, but I live in Rome since many years. I want to learn English. Or better! I want to practice it!

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: