CONSTANTINE GHARELAS

CONSTANTINE GHARELAS

અંગત માહિતીઓ

મારા વિષે:

H! I AM KOSTAS (OR CONSTANTINE GARELAS, IN ENGLISH, AND IN FB) I AM A GREEK WITH LOVE FOR LANGUAGES, AS THEY ARE A KEY TO PEOPLE AND CULTURES! I HAVE KNOWLEDGE OF 15 FOREIGN LANGUAGES, BEING FLUENT IN 6 OF THEM. (ENGLISH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, BULGARIAN, TURKISH, FINNISH, JAPANESE, RUSSIAN, LATIN, NEDERLANDS, GEORGIAN, ALBANIAN, ARABIC, SWEDISH -GREEK IS MY NATIVE LANGUAGE) I HOPE IN THIS SITE TO FIND FRIENDS TO TALK AND IMPROVE MUTUALLY OUR LANGUAGE SKILLS!

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

 • ગ્રીક (ગ્રીસ) | મૂળ
 • જર્મન (જર્મની) | ઉચ્ચ સ્તર
 • અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ) | ઉચ્ચ સ્તર
 • બલ્ગેરિયન | ઉચ્ચ સ્તર
 • સ્પૅનિશ (સ્પેઇન) | ઉચ્ચ સ્તર
 • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | ઉચ્ચ સ્તર
 • ઇટૅલિયન (ઇટાલી) | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ:

 • રશિયન | મધ્યમ સ્તર
 • ફિંનિશ | મધ્યમ સ્તર
 • જપાનીસ | મધ્યમ સ્તર
 • લૅટિન | મધ્યમ સ્તર
 • સ્વીડિશ (સ્વીડન) | શરૂઆત
 • અરબિક (સંયુક્ત આરબ અમીરાત) | શરૂઆત
 • જૉર્જિયન | શરૂઆત