Diego Andés Aguilar

Diego Andés Aguilar

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 30
જન્મદિવસ: 31 માર્ચ

મારા વિષે:

Comunicador, apasionado por las artes, aprender y conocer otras culturas.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • ડચ (નેધરલેન્ડ) | શરૂઆત