Dionisia Nikolopoulou

Dionisia Nikolopoulou

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 53
જન્મદિવસ: 22 માર્ચ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ગ્રીક (ગ્રીસ) | મૂળ

હું શીખુ છુ: