Elona Jasinauskienė

Elona Jasinauskienė

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 58
જન્મદિવસ: 18 સેપ્ટેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ
  • રશિયન | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ:

  • અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ) | શરૂઆત
  • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | શરૂઆત