Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Emilia Kaczmarek-Nawrocka

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 40
જન્મદિવસ: 30 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • પોલિશ | મૂળ

હું શીખુ છુ: