Espen Kirkegaard Espensen

Espen Kirkegaard Espensen

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 47
જન્મદિવસ: 25 માર્ચ

મારા વિષે:

Teaching history, philosophy and social sciences. Would like to practice German and French.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: