Gabija Grabauskaitė

Gabija Grabauskaitė

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 17
જન્મદિવસ: 18 ફેબ્રુઆરી

મારા વિષે:

Hello! My name is Gabija. I live in Lithuania. I am a writer.

I'm a fan of:

• Supernatural

• Teen Wolf

• The Vampire Diaries

• 13 reasons why

• Skam

• Melanie Martinez

• Lordi

• Jüri Pootsmann (One of the reasons why I want to learn Estonian ♥)

• Eurovision

• Harry Potter

And so on...

Looking for people who could help me with Estonian, Norwegian and Russian languages. And I would like to help someone to learn Lithuanian. :)

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ
  • અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ) | મધ્યમ સ્તર

હું શીખુ છુ: