Jolanta Przybysławska

Jolanta Przybysławska

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 46
જન્મદિવસ: 21 ફેબ્રુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • પોલિશ | મૂળ

હું શીખુ છુ: