kanokphit hongsachum

kanokphit hongsachum

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 23
જન્મદિવસ: 27 જાન્યુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • થાઈ | મૂળ

હું શીખુ છુ:

  • કોરિયન | શરૂઆત
  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | શરૂઆત