Klementina Bilžaitė

Klementina Bilžaitė

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 20
જન્મદિવસ: 21 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ

હું શીખુ છુ: