Maria Chatzigrigoraki

Maria Chatzigrigoraki

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 31
જન્મદિવસ: 5 નવેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ગ્રીક (ગ્રીસ) | મૂળ

હું શીખુ છુ: