minami minami

minami minami

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22
જન્મદિવસ: 21 જુલાઇ

મારા વિષે:

Bonjour ! Je suis minami. Je travaille la française et anglais.

Hello! I'm Minami. I study English and français.

こんにちは!みなみです。フランス語と英語を勉強しています。

Please become my language partner!!

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • જપાનીસ | મૂળ

હું શીખુ છુ: