Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 26
જન્મદિવસ: 5 નવેંબર

મારા વિષે:

I'm Malaysian living in Russia. Currently learning Italian.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • અરબિક (ઇજીપ્ત) | શરૂઆત
  • ક્રોઍશીયન | શરૂઆત
  • ઇટૅલિયન (ઇટાલી) | શરૂઆત