Mustafa Ensar Çekiç

Mustafa Ensar Çekiç

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 26
જન્મદિવસ: 5 જુલાઇ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | મૂળ

હું શીખુ છુ: