Phung Kim

Phung Kim

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 24
જન્મદિવસ: 25 જાન્યુઆરી

મારા વિષે:

Name : Trương Thị Kim Phụng

Age : 18

Hobbies : Listening to music, reading books, traveling, learning languages.

Language : Vietnamese, English

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: