Tabish Tabish

Tabish Tabish

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 28
જન્મદિવસ: 18 માર્ચ

મારા વિષે:

I want to learn english better for me to everything I am very crazy to do learn something from anyone..

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • હિન્દી | મૂળ

હું શીખુ છુ: