Tine Toft Jørgensen

Tine Toft Jørgensen

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 30
જન્મદિવસ: 5 નવેંબર

મારા વિષે:

Im 24 and study journalism and EU-studies. I am looking for language partners in turkish and serbian or bosnian.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન) | મધ્યમ સ્તર
  • બોસ્નિયન | શરૂઆત
  • સર્બીયન | શરૂઆત