Veronika Drápalová

Veronika Drápalová

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 27
જન્મદિવસ: 19 માર્ચ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • ડચ (નેધરલેન્ડ) | શરૂઆત