Xavier Castello Perot

Xavier Castello Perot

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 48
જન્મદિવસ: 13 જાન્યુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • નૉર્વેજિયન (બોકમલ) | શરૂઆત
  • દાનિશ | શરૂઆત