મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

સ્પૅનિશમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

eneroજાન્યુઆરી
febreroફેબ્રુવરી
marzoમાર્ચ
abrilઍપ્રિલ
mayoમે
junioજૂન
julioજૂલાઇ
agostoઑગસ્ટ
septiembreસેપ્ટેંબર
octubreઓક્ટોબેર
noviembreનવેંબર
diciembreડિસેંબર
en eneroજન્વરી માં
en febreroફેબ્રુવરી માં
en marzoમાર્ચ માં
en abrilઍપ્રિલ માં
en mayoમે માં
en junioજૂન માં
en julioજૂલાઇ માં
en agostoઑગસ્ટ માં
en septiembreસેપ્ટેંબર માં
en octubreઓક્ટોબેર માં
en noviembreનવેંબર માં
en diciembreડિસેંબર માં

ઋતુઓ

la primaveraવસંત
el veranoઉનાળો
el otoñoપાનખર
el inviernoશિયાળો
en primaveraવસંત મા
en veranoઉનાળો મા
en otoñoપાનખર મા
en inviernoશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો