રંગ

સ્પૅનિશમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

¿Qué color es?તે કયો રંગ છે? (રંગનો જ ઉલ્લેખ કરે છે)
¿De qué color es?તે કયો રંગ છે? (ઑબ્જેક્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે)
blancoસફેદ
amarilloપીળો
naranjaકેસરી
rosaગુલાબી
rojoલાલ
marrónકથાઈ
verdeલીલો
azulવાદળી
violetaજામ્બલી
grisભૂખરો
negroકાળો
plateadoચાંદી જેવા રંગનું
doradoસોનેરી રંગનું
multicolorબહુવિધ રંગનું

વિવિધ રંગ

marrón claroઆછો કથાઈ
verde claroઆછો લીલો
azul claroઆછો વાદળી
marrón oscuroઘાટો કથાઈ
verde oscuroઘાટો લીલો
azul oscuroઘાટો વાદળી
rojo brillanteઘેરો લાલ
verde brillanteઘેરો લીલો
azul brillanteઘેરો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.