આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક સ્પૅનિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

નોંધ લો કે એક વાસ્તવિક કટોકટીમાં તમે 112 પર ફોન કરીને સ્પેઇનમાં કટોકટી સેવાઓનો સંપર્ક કરી શકો છો.

¡ayuda! or ¡socorro!મદદ!
¡ten cuidado!સંભાળ રાખજો!
¡cuidado!ધ્યાન રાખજો!
por favor, ayúdemeમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

¡llame a una ambulancia!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
necesito un médicoમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
ha habido un accidenteત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
¡por favor, dénse prisa!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
me he cortadoમને કાપો પડ્યો છે
me he quemadoહું દાઝી ગયો છુ
¿está usted bien?તમે બરાબર છો?
¿están todos bien?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

¡al ladrón!થોભો, ચોર!
¡llame a la policía!પોલીસ ને બોલાવો!
me han robado la carteraમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
me han robado el monederomy purse has been stolen
me han robado el bolsomy handbag's been stolen
me han robado el ordenador portátilમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
quiero denunciar un roboમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
me han robado
me han atacadoમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

¡fuego!આગ!
¡llame a los bomberos!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
¿huele usted a algo quemado?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
hay un fuegoત્યાં આગ લાગી છે
el edificio está en llamasમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

estoy perdidoહું ભૂલો પડી ગયો છુ
estoy perdidaI'm lost (said by a woman)
estamos perdidosઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
no puedo encontrar ...
mis llaves
mi pasaporte
mi teléfono móvil
he perdido ...
mi cartera
mi bolso
mi cámara
me he dejado las llaves dentro ...
del coche
de la habitación
por favor, déjame en pazમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
¡vete!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.