ટપાલ કચેરીમાં

આ સ્પૅનિશ વાક્યો જ્યારે તમારે ટપાલ મોકલવી હોય, સ્ટેમ્પ ખરીદવી હોય, કે બીજી સેવાઓ વાપરવી હોય તે વખતે ટપાલ કચેરીમાંં ઉપયોગી થશે.

quisiera un sobre, por favorમહેરબાની કરીને, મને ઍક કવર જોઈએ છીએ
un paquete de sobres, por favorમહેરબાની કરીને, મને ઍક કવરનુ ઍક પૅકેટ જોઈએ છીએ
un sello para Inglaterra, por favor
dos sellos para Inglaterra, por favor
¿dònde està el buzòn de correos?ટપાલપેટી ક્યા છે?

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો