ટૅક્સી દ્વારા મુસાફરી કરવી

જો તમને એક ટેક્સીની જરૂર હોય, તો આ શબ્દસમૂહો ઉપયોગી થશે.

necesito un taxi, por favorમહેરબાની કરી ને હું ટૅક્સી લેવાનુ પસંદ કરીશ
lo siento, no hay taxis disponibles
¿dónde está usted?
estoy ...
en el Hotel Ritz
en la estación de trenes
en la esquina de Cibeles y Gran Vía
¿cuánto tiempo tardará en llegar?
un cuarto de hora
cinco minutos
unos diez minutos
va de caminoતે રસ્તા મા જ છે
¿cuanto cuesta?તેના કેટલા રૂપીયા થશે?
¿a dónde le gustaría ir?
¿a dónde le llevo?
me gustaría ir ...
a la Estación de Atocha
al Aeropuerto del Prat
¿cuánto tiempo tarda en llegar?પ્રવાસ મા કેટલો સમય લાગશે?
¿estamos cerca?શુ આપણે લગભગ પહોચી ગયા છે?
vale, quédese el cambioવાંધો નહી, તમે છુટ્ટા રાખો

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો