સમયના હાવભાવ

અહીં સમય સંબંધિત કેટલીક સ્પૅનિશ અભિવ્યકિતઓ છે.

દીવસો

antes de ayerગઈ કાલ પહેલાનો દિવસ
ayerગઈકાલ
hoyઆજ
mañanaઆવતીકાલ
pasado mañanaપરમદિવસ

દીવસનો સમય કહેવો

la pasada nocheગઈકાલે રાતે
esta nocheઆજ રાતે
mañana por la nocheઆવતીકાલે રાતે
por la mañanaસવારમાં
por la tardeબપોરે
por la noche
ayer por la mañanaગઈકાલે સવારે
ayer por la tardeગઈકાલે બપોરે
ayer por la noche
esta mañanaઆજે સવારે
esta tardeઆજે બપોરે
esta nocheઆજ રાતે
mañana por la mañanaઆવતીકાલે સવારે
mañana por la tardeઆવતીકાલે બપોરે
mañana por la nocheઆવતીકાલે રાતે

અઠવાડીયુ, મહીનો કે વર્ષ નક્કી કરવુ

la semana pasadaગયા અઠવાડીયે
el mes pasadoગયા મહીને
el año pasadoગયા વર્ષે
esta semanaઆ અઠવાડીયે
este mesઆ મહીને
este añoઆ વર્ષે
la semana que vieneઆવતા અઠવાડીયે
el mes que vieneઆવતા મહીને
el año que vieneઆવતા વર્ષે

સમય સાથે જોડાયેલા અન્ય ભાવો

ahoraહમણા જ
antesત્યારે
inmediatamente o justo ahora
prontoથોડા વખત મા જ
más tempranoવહેલુ
más tardeમોડુ
hace poco tiempo
hace cinco minutosપાંચ મિનિટ પહેલા
hace media hora
hace una horaઍક કલાક પહેલા
hace una semanaઍક અઠવાડિયા પહેલા
hace dos semanasબે અઠવાડીયા પહેલા
hace un mesઍક મહીના પહેલા
hace un añoઍક વર્ષ પહેલા
hace mucho tiempoઘણા સમય પહેલા
en diez minutosદસ મિનિટમાં
en una horaઍક કલાકમાં
en una semanaઍક અઠવાડીયામાં
en diez díasદસ દીવસમાં
en tres semanasત્રણ અઠવાડીયામાં
en dos mesesબે મહીના ના સમય મા અથવા બે મહીના મા
en diez añosદસ વર્ષ ના સમય મા અથવા દસ વર્ષ મા
el día anteriorઆગલા દીવસે
la semana anteriorઆગલા અઠવાડીયે
el mes anteriorઆગલા મહીને
el año anteriorઆગલા વર્ષે
el siguiente díaઆગલા દિવસે
la siguiente semanaઆવતા અઠવાડીયે
el siguiente mesઆવતા મહીને
el siguiente añoઆવતા વર્ષે

સમયગાળો

નીચેના ઉદાહરણો મુજબ સ્પેનિશ અવધિ સામાન્ય રીતે por અથવા durante શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને જણાવવામાં આવે છે:

viví en Canadá por seis mesesહું કૅનડામાં છ મહીના રહ્યો/રહી
he trabajado aquí durante nueve añosમેં અહિયા નવ વર્ષ કામ કર્યુ છે
voy a Francia mañana por dos semanasહું આવતીકાલે બે અઠવાડીયા માટે ફ્રૅન્સ જાઉ છુ
estuvimos nadando durante un largo tiempoઅમે ઘણા સમય થી તરી રહ્યા છીઍ

કેટલી વાર

nuncaક્યારેય નહી
raramenteક્યારેક જ
ocasionalmenteપ્રસંગોપાત જ
a vecesક્યારેક
a menudo o frecuentemente
usualmente o normalmente
siempreહમેશા
cada día o diariamente
cada semana o semanalmente
cada mes o mensualmente
cada año o anualmente
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.