સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક સ્પૅનિશ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

¿cómo estás?તમે કેમ છો?
¿cómo está usted?તમે કેમ છો?
¿qué tal? or ¿qué tal va?કેવુ ચાલે છે?
¿qué tal andas?
¿cómo te va?કેવુ ચાલે છે?
¿cómo te va la vida?કેવુ ચાલે છે?
¿cómo van las cosas?બાકી બધુ કેમ છે?
estoy bien, graciasહુ મજામા છુ, આભાર
no me va mal, graciasહુ બરાબર છુ, આભાર
todo bien, gracias
no muy bienબહુ સારુ નથી
¿y tú qué tal?તમારે કેવુ ચાલે?
¿y tú?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

¿qué andas haciendo?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
¿qué has estado haciendo últimamente?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
trabajando muchoઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
estudiando muchoઘણુ ભણી રહ્યો હતો
he estado muy ocupadoહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
he estado muy ocupadaI've been very busy (said by a woman)
lo mismo de siempre or lo mismo que de costumbreબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
no demasiado or no muchoકંઈ ખાસ નહી
acabo de volver justamente de ...
Italia

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

¿dónde estás?તમે ક્યા છો?
estoy ...
en casa
en el trabajo
en la ciudad
en el campo
de tiendas
en un tren
en la casa de Francisco

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

¿qué planes tienes para el verano?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
¿qué vas a hacer en ...?
Navidades
Año Nuevo
Semana Santa
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો