સ્વાસ્થય

તમને તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ સ્પૅનિશ વાક્યો મદદરૂપ લાગી શકે છે.

લક્ષણો કહેવા

¿cuál es el problema?વાત શુ છે?
No me siento bienમારી તબીયત સારી નથી
No me estoy sintiendo muy bienમને કાઇ સારુ લાગી રહ્યુ નથી
Me siento malમને લાગે છે કે હું માંદો છુ
Me he cortadoમને કાપો પડ્યો છે
Me duele la cabezaમને માથુ દુખે છે
Tengo un fuerte dolor de cabezaમને ખૂબ જ માથુ દુખે છે
Tengo gripeમને શરદી છે
Voy a vomitarહું બીમાર પડવાનો છુ
He estado vomitandoહું બીમાર છુ
Me duele …મને …માં દુખાવો છે
el cuelloગરદન
Me duelen …મારા … દુખે છે
los piesપગ
las rodillasઘુટણ
Me duele la espaldaમારી કમર દુખે છે

બીજા ઉપયોગી વાક્યો

¿cómo te sientes?તમને કેવુ લાગે છે?
¿te sientes bien?તમને બરાબર લાગે છે?
¿te encuentras mejor?તમને કઈ સારુ લાગે છે?
Espero que te encuentres mejorહું આશા રાખુ કે તમને જલ્દી સારુ થઈ જાય
¡recupérate pronto!જલ્દી સારા થઈ જાઓ!
Necesito ver a un médicoમારે ડૉક્ટર ને મળવુ પડશે
Creo que deberías ir a ver a un médicoમારા માટે તમારે ડૉક્ટર ને મળવુ જોઈઍ
¿conoce algún buen …?શું તમે કોઈ સારા …ને જાણો છો?
médicoડૉક્ટર
dentistaદાંતના ડૉક્ટર
¿sabes donde puedo encontrar una farmacia que abra las 24 horas?શુ તમે કોઈ આખી રાત ચાલુ રહેતી હોય આવી દવાની દુકાન જાણો છો?
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો