આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક સ્વીડિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

Hjälp!મદદ!
Var försiktig!સંભાળ રાખજો!
Se upp!ધ્યાન રાખજો!
Var snäll och hjälp migમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Ring en ambulans!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Jag behöver en läkareમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
Det har hänt en olyckaત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Skynda på snälla!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Jag har skurit migમને કાપો પડ્યો છે
Jag har bränt migહું દાઝી ગયો છુ
Är du ok?તમે બરાબર છો?
Är alla ok?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Stanna, tjuv!થોભો, ચોર!
Ring polisen!પોલીસ ને બોલાવો!
Min plånbok har blivit stulenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Min portmonnä har blivit stulenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Min handväska har blivit stulenમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Min laptop har blivit stulenમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Min telefon har blivit stulenમારો ફોન ચોરાઇ ગયો છે
Jag skulle vilja anmäla en stöldમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Min bil har haft inbrottમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
Jag har blivit rånadમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
Jag har blivit överfallenમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

Det brinner!આગ!
Ring brandkåren!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Känner du att det luktar rök?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
Det brinnerત્યાં આગ લાગી છે
Byggnaden brinnerમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Jag är vilseહું ભૂલો પડી ગયો છુ
Vi är vilseઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
Jag kan inte hitta …મને … નથી
mina nycklarમારી ચાવી મળતી
mitt passમારો પાસપોર્ટ મળતો
min mobilમારો મોબાઇલ મળતો
Jag har tappat …મારૂ … છે
min plånbokપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
min väskaપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
min kameraકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Jag är utelåst från …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
min bilમારી ગાડીમા
mitt rumમારા રૂમમા
Snälla, lämna mig ifredમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Försvinn!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો