મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક સ્વીડિશ વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

jaહા
nejના
kanskeકદાચ
var så godમેહરબાની કરીને
tackઆભાર
tack så mycketતમારો ખૂબ આભાર

નીચે કેટલાક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ તમે ત્યારે કરી શકો જ્યારે કોઇી તમારો આભાર વ્યક્ત કરે:

var så godતમારુ સ્વાગત છે
det var så liteતેનો ઉલ્લેખ ન કરો
ingen orsakક્યારેય નહી

નમસ્તે તથા આવજો

લોકોને નમસ્તે કહેવાની કેટલીક રીતો:

Hejsanકેમ છો?
hej અથવા hej hejકેમ છો?
God dagકેમ છો?
god morgonસુપ્રભાત
God förmiddagસુપ્રભાત
God middagશુભ બપોર
God eftermiddagશુભ બપોર
god kvällશુભ સંધ્યા

બીજી બાજુ, નીચેની અભિવ્યક્તિઓ, તમે ગુડબાય કહેતી વખતે કેટલીક અલગ વસ્તુઓ તમે કહી શકો છો તે છે:

hej અથવા hej hejઆવજો
hejdåઆવજો
adjöઆવજો
godnattશુભ રાત્રી
vi ses!ફરી મળીશુ!
vi ses snart!જલ્દી ફરી મળીશુ!
vi ses senare!ફરી ક્યારેક મળીશુ!
ha en trevlig dag!તમારો દિવસ શુભ રહે!
Ha en bra dag!
trevlig helg!તમારો સપ્તાહનો અંત શુભ રહે!

કોઇનુ ધ્યાન ખેંચવુ તથા માફી માગવી

ursäkta migમાફ કરશો (કોઇનું ધ્યાન ખેંચવા માટે, કોઇની આગળ જવા માટે, અથવા દિલગીરી વ્યક્ત કરવા માટે વાપરી શકાય છે)
ursäkta અથવા Förlåtમાફ કરશો

જો કોઇી તમારી માફી માગે તો આનો જવાબ તમે આ રીતે આપી શકો:

inga problemકાંઈ વાંધો નથી
det är okબરાબર છે
Det gör inget અથવા Ingen faraઍ બાબતમા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી

તમારી જાતને સમજાવવી

Talar du svenska?
Talar du engelska?તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે?
Jag pratar inte svenska
Jag pratar lite svenska
Jag pratar väldigt lite svenska
var snäll och tala långsammareથોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
var snäll och skriv ner detમેહરબાની કરીને તે લખો
kan du vara snäll och upprepa det?મેહરબની કરીને તેનુ પુનરાવર્તન કરશો?
jag förstårમને સમજાય ગયુ
jag förstår inteમને સમજાતુ નથી

બીજા પ્રાથમિક વાક્યો

jag vetમને ખબર છે
jag vet inteમને ખબર નથી
ursäkta mig, var är toaletten?માફ કરશો,શૌચાલય ક્યા છે?

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Ingångપ્રવેશ
Utgångનિકાસ
Nödutgångઆપાતકાલીન નિકાસ
Tryckધક્કો મારવો
Dragખેંચો
Toalettશૌચાલય
WCશૌચાલય
Herrarપુરૂષ
Damerસ્ત્રી
Ledigખાલી
Upptagenવપરાશમા
Ur functionખરાબ / બગડેલુ
Rökning förbjudenધુમ્રપાન નિષેધ
Privatખાનગી
Ingen ingångપ્રવેશ નિષેધ
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.