ઈંડોનેશીયન ભાષા ભાગીદારો

Medinna Saleem Batheff

Medinna Saleem Batheff
Tangerang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (ઑસ્ટ્રેલિયા)
ઈંડોનેશીયન

arini samudra

arini samudra
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

muhammad nushron

muhammad nushron
Pasuruan, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Sulis Setiyowati

Sulis Setiyowati
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Faizhal Arif Santosa

Faizhal Arif Santosa
Banjarnegara, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Noe R Din

Noe R Din
Sumenep, ઇન્ડોનેશિયા
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Ogi Ananda

Ogi Ananda
દેનપસાર, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Andika _

Andika _
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Yofa Sikumbang

Yofa Sikumbang
Padang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Daisy Widya

Daisy Widya
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Bila alsha

Bila alsha
Banjarmasin, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

catherine se

catherine se
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Aprilia Abudi

Aprilia Abudi
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Christofer Pantow

Christofer Pantow
Tomohon, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Rika Afriana

Rika Afriana
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Zay Abdul

Zay Abdul
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી