muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22
જન્મદિવસ: 30 જુલાઇ

મારા વિષે:

Please....Teach me your langguage....

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • મલય (મલેશિયા) | મૂળ

હું શીખુ છુ:

  • જપાનીસ | શરૂઆત