અંગ્રેજી ભાષા ભાગીદારો

Brad Curtis

Brad Curtis
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (ઑસ્ટ્રેલિયા)

yuvaraj sekar

yuvaraj sekar
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (ભારત)
તમિલ

Kostas Stefos

Kostas Stefos
Ellinikó, ગ્રીસ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક (ગ્રીસ)
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Margo Mulvey

Margo Mulvey
Rome, ઇટાલી
ઉંમર: 68
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (આયર્લેન્ડ)

Shai Preter

Shai Preter
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (કેનેડા)

Tania De Silva

Tania De Silva
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Brigett Mercado

Brigett Mercado
Louisville, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Rhonda Kjargaard

Rhonda Kjargaard
Corbett, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Matthew Yung

Matthew Yung
ઓકલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (ન્યુઝીલેન્ડ)

Martha Hume

Martha Hume
Isle Of Mull, યુનાઇટેડ કિંગડમ
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Cassie Roulston

Cassie Roulston
Edmonton, કેનેડા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Naif Aljohani

Naif Aljohani
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Lwiny Rocha

Lwiny Rocha
Luanda, આંગોલા
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
પોર્ટુગીસ (પોર્ટુગલ)

Antonia Kirkpatrick

Antonia Kirkpatrick
Buderim, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 67
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Allyson Sime

Allyson Sime
Palermo, ઇટાલી
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Claudia Brussolo

Claudia Brussolo
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી