અંગ્રેજી ભાષા ભાગીદારો

Seth Heinzig

Seth Heinzig
Bochum, જર્મની
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

capu caca

capu caca
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (ઑસ્ટ્રેલિયા)

Jason Petherbridge

Jason Petherbridge
Walsall, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Rebekah Abbott

Rebekah Abbott
Winsford, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Alexandra Sui

Alexandra Sui
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Eli Kershaw

Eli Kershaw
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Yvette Lopez

Yvette Lopez
Scottsdale, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્પૅનિશ (પ્યુર્ટો રીકો)

Aprille Ferguson

Aprille Ferguson
Kingston, જમૈકા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (કરેબિયન)

Marina Andräde

Marina Andräde
Recife, બ્રજ઼િલ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
પોર્ટુગીસ (બ્રજ઼િલ)

Scott Hillery

Scott Hillery
Thrapston, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

OLAITAN ENIOLA

OLAITAN ENIOLA
લાગોસ, નાઇજીરીયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Janelle Lynne DiLisio

Janelle Lynne DiLisio
Boston, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

monowara Hakim

monowara Hakim
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Marilyn Freeman

Marilyn Freeman
New River, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 64
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Michael Arjona

Michael Arjona
Ruskin, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્પૅનિશ (ડોમિનિકન રિપબ્લિક)

David Lindon

David Lindon
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી