Ahmed khalid Alhayani

Ahmed khalid Alhayani

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 30
જન્મદિવસ: 7 ફેબ્રુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • અરબિક (સંયુક્ત આરબ અમીરાત) | મૂળ
  • અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ) | મધ્યમ સ્તર

હું શીખુ છુ: