Arunk Bin Abdulhalim

Arunk Bin Abdulhalim

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 28
જન્મદિવસ: 31 ડિસેંબર

મારા વિષે:

saya seorang lulusan S1 ilmu komunikasi

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • ઈંડોનેશીયન | મૂળ
  • મલય | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: