Simona Kavaliauskaite

Simona Kavaliauskaite

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 28
જન્મદિવસ: 19 જૂન

મારા વિષે:

I need someone who help me with Dutch.

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ
  • અંગ્રેજી | ઉચ્ચ સ્તર
  • પોલિશ | મધ્યમ સ્તર

હું શીખુ છુ: