મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક ઇટૅલિયન વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

હા
noના
forseકદાચ
per favoreમેહરબાની કરીને
pregoતમારુ સ્વાગત છે
grazieઆભાર
grazie tanteતમારો ખૂબ આભાર
molte grazieતમારો ખૂબ ખૂબ આભાર

નીચે કેટલાક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ તમે ત્યારે કરી શકો જ્યારે કોઇી તમારો આભાર વ્યક્ત કરે:

pregoતમારુ સ્વાગત છે
figurati (familiar), si figuri (polite)
તેનો ઉલ્લેખ ન કરો di nienteક્યારેય નહી

નમસ્તે તથા આવજો

લોકોને નમસ્તે કહેવાની કેટલીક રીતો:

ciaoકેમ છો?
salveકેમ છો?
buongiornoસુપ્રભાત
buon pomeriggioશુભ બપોર
buona seraશુભ સંધ્યા
ciaoકેમ છો?
arrivederciઆવજો
ci vediamo!ફરી મળીશુ!
buona giornata!તમારો દિવસ શુભ રહે!
buona serata!
buonanotteશુભ રાત્રી

Apologising and getting someone's attention

scusa
scusami
scusi
mi scusi
non c'è problemaકાંઈ વાંધો નથી
fa niente or non fa nienteબરાબર છે

તમારી જાતને સમજાવવી

io non parlo italiano
parlo poco italiano
non parlo molto bene italiano
parli più lentamente per favoreથોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
lo scriva per favoreમેહરબાની કરીને તે લખો
può ripetere per favore?મેહરબની કરીને તેનુ પુનરાવર્તન કરશો?
capisco or ho capitoમને સમજાય ગયુ
non capiscoમને સમજાતુ નથી

બીજા પ્રાથમિક વાક્યો

lo soમને ખબર છે
non lo soમને ખબર નથી
scusi, dov'è il bagno?માફ કરશો,શૌચાલય ક્યા છે?

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Entrataપ્રવેશ
Uscitaનિકાસ
Uscita di emergenzaઆપાતકાલીન નિકાસ
Spingereધક્કો મારવો
Tirareખેંચો
WCશૌચાલય
Uominiપુરૂષ
Donneસ્ત્રી
Liberoખાલી
Occupatoવપરાશમા
Guastoખરાબ / બગડેલુ
Vietato fumareધુમ્રપાન નિષેધ
Privatoખાનગી
Divieto d'ingressoપ્રવેશ નિષેધ
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.