હોકાયંત્ર ની નિશાની

ઍસટોનિયનમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

põhiઉત્તર
kirreઉત્તર- પૂર્વીય
idaપૂર્વ
kaguદક્ષિણ- પૂર્વીય
lõunaદક્ષિણ
edelદક્ષિણ - પશ્ચિમ
lääsપશ્ચિમ
loeઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

kaartનકશો
kompassહોકાયંત્ર
kompassi lugemaહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક ઍસટોનિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો