હોકાયંત્ર ની નિશાની

ઍસટોનિયનમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

põhiઉત્તર
kirreઉત્તર- પૂર્વીય
idaપૂર્વ
kaguદક્ષિણ- પૂર્વીય
lõunaદક્ષિણ
edelદક્ષિણ - પશ્ચિમ
lääsપશ્ચિમ
loeઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

kaartનકશો
kompassહોકાયંત્ર
kompassi lugemaહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક ઍસટોનિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.